MÜSİAD Antalya Şubesinden Helal Turizm Raporu

Müsiad Antalya
MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanlığı, Hizmetler Sektör Kurulu Turizm Komisyonu Helal Turizm konulu yapmış olduğu çalışma neticesinde rapor hazırladı ve raporu kamuoyu ile paylaştı.

Komisyon Başkanı Mustafa CEPHANECİOĞLU (cephaneci.com), Komisyon Başkan Yardımcısı Erol TÜRK (SAN Bilgisayar) ve Komisyon üyeleri, Uğur KENDİRLİ (Park İnşaat) Hilal UYSAL (ADİN Otel), Enver YİĞİT (Körfez Reklam) ve İlknur TATAROĞLU (Adenya Otel) koordinasyonunda süren çalışmayı, Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN(SDÜ), Öğr. Gör. A. Abdullah TURHAN(AÜ), Emrullah Ahmet TURHAN (MÜSİAD Antalya Proje ve Eğitim Uzmanı) hazırladı.

Türkiye turizmine yeni bir öneri sunmak amacıyla ülkemizin Helal turizm konusundaki durumunu değerlendiren ve öneriler getiren kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. İlgili raporda; Türkiye turizminin mevcut durumu değerlendirilmiş, Dünya helal turizm pazarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşılmış, Türkiye'nin helal turizm bakımından üstün yönleri, zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda da başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektörü olmak üzere konuyla ilgili birçok paydaşa öneriler geliştirilmiş ve sunulmuştur. İlgili raporun sonuç kısmında özellikle aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konaklama işletmelerinden, seyahat acentalarına, yiyecek-içecek işletmelerinden, Milli parklara ve ulaşım işletmelerine kadar tüm turizm işletmelerini kapsayacak bir "Helal Turizm Standardizasyon ve Sertifikasyon Sistemi Yönetmeliği" hazırlanarak tüm turizm sektöründe helal hizmet olanaklarının hukuki zemininin hazırlanması ve çerçevesinin çizilmesi önerilmiştir.
  • Dünya helal turizm pazarına Türkiye'nin güçlü bir giriş yapabilmesi için kapsamlı bir "Helal Turizm Stratejik Planı-2023" çalışmasının hazırlanması önerilmiştir.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Helal turizm pazarının nabzını tutacak, bu konuda araştırmalar yapıp istatistikler oluşturarak sektöre stratejik bilgiler üretecek bir "Helal turizm AR-GE ve stratejik bilgi üretim merkezinin" kurulması önerilmiştir.
  • Helal turizm işletmelerinin önce ulusal düzeyde, ilerleyen aşamalarda ise uluslararası düzeyde temsil edilebilmesi için bir teşkilatlanma hamlesinin yapılması önerilmiştir.
  • Helal turizm konusunda gerçekleştirilen akademik ve sektörel etkinliklere destek olacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan bu rapora ilaveten helal turizm konusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir;

  • Dünyada ilk kez helal turizm misafir profilini belirlemeye yönelik olarak "Helal Turizm Misafir Profili" çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında 2017 sonuna kadar en az bin müşteriden bilgi toplaması, çalışma sonucunda yaklaşık 200 sayfalık kapsamlı bir raporun hazırlanarak Türkçe ve İngilizce dillerinde Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. İlgili raporun her yıl tekrar edilerek düzenli olarak helal turizm pazarının nabzının ölçülmesi hedeflenmektedir.

Kasım ayı içerisinde Türkiye'nin ilk Helal Turizm Çalıştayı'nın gerçekleştirilmesine yönelik organizasyon çalışmaları sürmektedir. İlgili çalıştaydan elde edilecek sonuçların "Helal Turizm Stratejik Planı-2023" çalışmasına zemin oluşturması hedeflenmektedir.

Paylaş: Facebook Twitter Whatsapp

Diğer Duyurular

Tüm Hakları Saklıdır. | Aksi belirtilmedikçe; kaynağı belirtilerek alıntı yapılan içerikler hariç tüm görsel materyaller, sayfalar ve içerikler MÜSİAD Antalya Şubesi’ne aittir. İzin alınmaksızın ve kaynak belirtilmeden kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.